Praktische composteerinstallatie levert opwaardering mest en emissiearme boxvulling

De composteerinstallatie maakt van de fecaliën een hoogwaardige stabiele compost waarbij zoveel als mogelijk koolstof en stikstof wordt vastgelegd in de microbiologie van de compost.

Bleu Label Composteerinstallatie

Voordelen Bleu-Label composteerinstallatie:

 • Laag energieverbruik
 • Geen mestscheider nodig en daardoor:
  • Lagere investering
  • Geen ammoniakemissie uit de mestscheider
  • Lager energieverbruik
 • Massa-reductie van de fecaliën van ruim 50% 
 • Kan warmte leveren voor de ammoniak stripper-absorber installatie
 • Lage emissiewaarde
 • Geproduceerde compost is gehygiëniseerd, vrij van ziektekiemen en onkruidzaden
 • De compost draagt bij aan een sterke vermindering van de ammoniak- en kooldioxide-emissie
  • Bij toediening en gebruik op het land
  • Bij toepassing als boxstrooisel