Bleu Label-systeem
Emissiearme stalvloer en basis voor circulair melkveebedrijf

Het Bleu Label-systeem is de combinatie van een zeer effectieve emissiearme stalvloer en aanvullende technieken voor de bewerking van mest. Daarmee kun je als melkveehouder de uitstoot van stikstof verlagen en de kringlopen op je bedrijf verder sluiten.

  • Sterke reductie ammoniakemissie uit de stal (tot 4,6* kg/koe/jaar)
  • Basis voor opwaarderen urine en mest
  • 70% minder stikstofemissie stal en land
  • Draagt bij aan welzijn voor mens en dier
  • Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
  • Proefstalonderzoek emissiefactor RAV opgestart

(* berekende waarde)

Het Bleu Label-Systeem

Het Bleu Label-systeem heeft als basis een emissiearme stalvloer met een bijzonder vloeroppervlak. In combinatie met bijpassende technieken voor de bewerking van urine en mest helpt het systeem de kringlopen op het melkveebedrijf te sluiten. Zo werkt het.

Klik hier voor een vergrootte weergave.
Het Bleu Label Systeem

Melkveehouders Gezocht

Voor het vaststellen van een officiële definitieve emissiefactor voor de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) is onderzoek nodig in tenminste vier proefstallen. Inmiddels loopt voor 4 melkveehouders deze aanvraag voor een proefstalstatus.
Naar verwachting is medio augustus 2023 de voorlopige emissiefactor voor de RAV-lijst bekend.

Interesse?

Neem contact op met René Orriens van Oostbeton