Bleu Label-systeem
Aanpak ammoniak in de stal én op het land

Het Bleu Label-systeem is de combinatie van een zeer effectieve emissiearme stalvloer en aanvullende technieken voor de bewerking van mest. Daarmee kun je als melkveehouder de uitstoot van stikstof verlagen en de kringlopen op je bedrijf verder sluiten.

  • Unieke stalvloer, scheiding mest en urine bij de bron
  • Effectieve en innovatieve techniek voor composteren en strippen ammoniak
  • Reduceert emissies stal, mestopslag en op het land
  • Totale emissie slechts 8,53 kg!
  • Verlaging uitstoot ammoniak hele melkveebedrijf ruim 70%

Het Bleu Label-Systeem

Het Bleu Label-systeem heeft als basis een emissiearme stalvloer met een bijzonder vloeroppervlak. In combinatie met bijpassende technieken voor de bewerking van urine en mest helpt het systeem de kringlopen op het melkveebedrijf te sluiten. Zo werkt het.

Klik hier voor een vergrootte weergave.
Het Bleu Label Systeem

Drie unieke onderdelen

  • Emissiearme vloer scheidt mest en urine bij de bron

  • Energiezuinige ammoniakstripper zet ammoniak om in circulaire meststof

  • Praktische composteerinstallatie levert opwaardering mest en emissiearme boxvulling

Meer weten?

Klik hier voor de flyer of neem contact met ons op.